CONGRES: SLIM BESTUREN
VOOR GELUKKIGE BURGERS

themadagen
4 t.e.m. 7 juni
geel | nazareth

Sprekers Toekomstvisie rond welzijn

Els Vandenbempt

els Vandenbempt

Functie: Stafmedewerker Sociale Zaken - Sociaal Huis Mechelen

De digitalisering van sociale dossiers vormt een hele uitdaging voor lokale besturen. Het Digitaal Sociaal Dossier zorgt voor een gebruiksvriendelijke oplossing. Tijdens deze sessie wordt toegelicht op welke manier het Digitaal Sociaal Dossier de medewerkers van het OCMW Mechelen ondersteunt in hun dagelijkse werking. Meer specifiek zal er ook worden stilgestaan bij de inspecties POD-MI, die in Mechelen op digitale manier via het DSD werden voorbereid en uitgevoerd.

Di 4 juni - Nazareth
Do 6 juni - Geel

Isabelle Dehond

Isabelle Dehond

Functie: BU manager en consultant - Cipal Schaubroeck

Neptunus – een preview op de toekomst

Toelichting van de roadmap en demo van de nieuwe functionaliteiten in Neptunus, waaronder de bundeling van de KSZ-stromen in het kader van het sociaal onderzoek. Neptunus als geïntegreerde suite voor de volledige klantengroep van de site Geel en Nazareth. Korte schets van de aanpak.

Do 6 juni - Geel

Stand van zaken Sierra 2.0

Tijdens deze sessie krijgt u een toelichting van de aanpak en planning omtrent het omschakelingstraject naar Sierra2.0. Daarnaast zal ook de roadmap worden toegelicht en de nieuwe stromen die bij KSZ op de planning staan.

Di 4 juni - Nazareth

Toelichting vernieuwingstraject thuisdiensten en nieuwe software.

In het kader van de vernieuwing van de software voor thuisdiensten, gaat Cipal Schaubroeck in zee met CareIT. CareIT is een ICT bedrijf dat zich richt op softwareontwikkeling voor thuiszorgorganisaties, en opereert onder de koepel van ONS, waaronder ook de Landelijke Thuiszorg ressorteert. CareIT is de derde grootste speler in de thuiszorg, en heeft jarenlange ervaring op het domein. Tijdens deze sessie zal het vernieuwingstraject worden gekaderd en zal worden toegelicht wat men mag verwachten van de nieuwe software.

Di 4 juni - Nazareth
Do 6 juni - Geel

Frans Heylen

Frans Heylen

Functie: Directeur - CAW De Kempen

Geïntegreerd onthaal voor een betere dienstverlening: Geïntegreerd Breed Onthaal staat voor samenwerking en afstemming tussen OCMW, CAW en de sociale diensten van de mutualiteiten: geen dubbel werk, samenwerking en doorverwijzing staan voorop. Maar wat als we nu eens verder zouden gaan en volledig geïntegreerd zouden samenwerken: Eén aanspreekpunt voor alle welzijnsvragen maken, één baken in het versnipperde welzijnslandschap met basis sociaal werk als kenmerk; Snel inzetbare generalistische hulp zonder wachtlijsten, want iets doen is beter dan niks. Samen met het OCMW van Turnhout ging CAW De Kempen aan de slag met één Welzijnsonthaal voor alle burgers van Turnhout én ruime omgeving. Graag deel ik onze ervaringen.

Do 6 juni - Geel

Agnes Onghena

Agnes Onghena

Functie: Stafmedewerker - CAW Oost-Vlaanderen

GBO gaat over sociaal werkers uit verschillende organisaties die elkaar zien als collega's en die samenwerken in het belang van de inwoners van hun werkingsgebied. Zij bieden snel inzetbare generalistische hulp. GBO staat voor samenwerking en afstemming tussen OCMW, CAW en de sociale diensten van de mutualiteiten en wil hulp toegankelijker maken en mensen hun rechten geven. In pilootprojecten werd geëxperimenteerd en vandaag wordt al effectief samengewerkt in verschillende steden en gemeenten. In andere wordt de samenwerking opgestart.

Di 4 juni - Nazareth

WHAT’S UP?

SLIM BESTUREN VOOR GELUKKIGE BURGERS

schrijf nu in

partners

sophos logo
topdesk logo
veeam
belfius logo